ทำไมการเลือกซัพพลายเออร์ผ้าที่ดี
เป็นการเลือกพาร์เนอร์ทางธุรกิจระยะยาว

ข้อดีของการมีซัพพลายเออร์ผ้าที่ดี

หากพูดวัฒนธรรมด้านการทำธุรกิจตามแบบฉบับของชาวเอเชีย แนวคิดด้านการสร้างสายสัมพันธ์และการสร้างมิตรภาพให้กับธุรกิจ หรือที่เราคุยเคยกันเป็นอย่างดีกับคำว่า “การสร้างคอนเนคชั่น” ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติที่นักธุรกิจส่วนใหญ่ล้วนให้ความสำคัญและนิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เพราะการมีคอนเนคชั่นทางธุรกิจที่ดีถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทางลัดที่สำคัญ ที่จะช่วยเอื้อผลประโยชน์ให้การลงทุนทำธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าธุรกิจไหน ๆ
 
ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคอนเนคชั่นและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่เจ้าของธุรกิจและประกอบการหลาย ๆ คน ได้หยิบยกขึ้นมาใช้เป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจของตนเองกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนทำธุรกิจด้านผ้าผลิตเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยูนิฟอร์ม Uniform Fabric Supplier ประเภทต่าง ๆ เพราะการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับผ้าให้ประสบความสำเร็จนั้น หนึ่งในพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่สำคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลย คือ “ซัพพลายเออร์ผ้า” ที่มีหน้าที่คอยจัดซื้อและจัดหาผลิตภัณฑ์ผ้าประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าคอตตอน, ผ้าโพลีเอสเตอร์, ผ้าลินิน, ผ้าอ๊อกฟอร์ด, ผ้าทวิล , ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอน, หรือ ผ้า wrinkle-free เป็นต้น มาให้ธุรกิจได้นำมาจัดจำหน่าย หรือนำมาใช้สำหรับการตัดเย็บขึ้นรูปต่อไป
 
เพราะฉะนั้นแล้วการเลือกซัพพลายเออร์ผ้าที่ดี และการหมั่นสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับซัพพลายเออร์ผ้าของตนเองอยู่เสมอ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงและได้รับผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในระยะยาว และนี่คือ 4 เหตุผลว่าทำไมการเลือกซัพพลายเออร์ผ้าที่ดีจึงเปรียบเสมือนการเลือกพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับธุรกิจในระยะยาว 
 

ทำไมการเลือกซัพพลายเออร์ผ้าที่ดีเปรียบเสมือนการเลือกพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับธุรกิจในระยะยาว ?

1. การเลือกซัพพลายเออร์ผ้าที่ดี ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของธุรกิจด้านผ้าตัดเสื้อเชิ้ต ผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มประเภทต่าง ๆ และซัพพลายเออร์ผ้านั้น ถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยึดถือในเรื่องของผลประโยชน์ที่พึงจะได้ร่วมกันเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของผลประโยชน์ที่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น การที่ธุรกิจได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าในรูปแบบใหม่ ๆ หรือได้รับผลิตภัณฑ์ผ้าประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าคอตตอน, ผ้าโพลีเอสเตอร์, ผ้าลินิน, ผ้าอ๊อกฟอร์ด, ผ้าทวิล, ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอน, หรือ ผ้า wrinkle-free เป็นต้น ที่มีการปรับแต่งคุณสมบัติของผ้าให้มีความสวยงาม โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เหนือกว่าคู่แข่งในท้องตลาด
 
รวมไปถึงในด้านของผลประโยชน์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ยกตัวอย่างเช่น ผลประโยชน์ในด้านของความเชื่อใจ ความเอื้อเฟื้อ ความซื่อสัตย์ และความเคารพ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจผ้าได้รับเครดิตที่ดีและได้รับความสำคัญที่เหนือกว่าธุรกิจไหน ๆ ในท้องตลาดจากซัพพลายเออร์ผ้า ซึ่งความสำคัญที่เหนือกว่าธุรกิจไหน ๆ นี้เองก็ล้วนส่งผลต่อการเจรจาหรือการต่อรองเกี่ยวกับข้อตกลงทางธุรกิจที่สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ธุรกิจได้รับผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเติบโตก้าวหน้าของธุรกิจในระยะยาวตามไปด้วย
 

2. การเลือกซัพพลายเออร์ผ้าที่ดีช่วยให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบมากยิ่งขึ้น

สำหรับการทำธุรกิจทุกประเภท การมีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจอย่างเพียงพอถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะช่วยรักษาสภาพคล่องให้กับธุรกิจ และช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด เพราะฉะนั้นแล้วการเลือกซัพพลายเออร์ผ้าที่ดี และการหมั่นสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับซัพพลายเออร์ผ้าของตนเองอยู่เสมอนั้น จึงเปรียบเสมือนการสร้างพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งที่จะสามารถช่วยทำให้เจ้าของธุรกิจได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษในการชำระเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นได้
 
ยกตัวอย่างเช่น ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าคอตตอน, ผ้าโพลีเอสเตอร์, ผ้าลินิน, ผ้าอ๊อกฟอร์ด, ผ้าทวิล, ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอน, หรือ ผ้า wrinkle-free เป็นต้น ซัพพลายเออร์ผ้าส่วนใหญ่มักจะมีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้สั่งซื้อต้องวางเงินมัดจำประมาณ 30% ของราคาผ้าทั้งหมด และต้องชำระเงินเพิ่มอีก 40% ก่อนที่ทางซัพพลายเออร์ผ้าจะมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ผ้าเหล่านี้ไปให้ ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับธุรกิจที่มีขนาดเล็ก หรือธุรกิจที่ไม่ได้มีรายได้มากมายนั้น การที่จะต้องชำระเงินล่วงหน้าที่มากถึง 70% ของราคาผลิตภัณฑ์ผ้าทั้งหมดที่ได้ทำการสั่งซื้อไปนั้น อาจทำให้ธุรกิจเกิดการขาดสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจได้
 
โดยในกรณีนี้ หากเจ้าของธุรกิจด้านผ้าผลิตเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยูนิฟอร์มประเภทต่าง ๆ มีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี และได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากซัพพลายเออร์ผ้าของตนเอง ก็อาจจะทำให้ซัพพลายเออร์ผ้ากลายมาเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่สำคัญ ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณนั้นได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษในการยกเว้นการเก็บเงินค่ามัดจำ หรือการยกเว้นการชำระเงินล่วงหน้าก่อนการจัดส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงมากขึ้นนั่นเอง
 

3. การเลือกซัพพลายเออร์ผ้าที่ดีช่วยสนับสนุนจุดอ่อนของธุรกิจ

ไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่มีจุดอ่อน แม้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการวางแผนมาอย่างดีและรัดกุมมากแค่ไหนก่อนการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งปัจจัยจากภายในและภายนอกก็อาจกลายมาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคุณเกิดจุดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ หรือสภาพคล่องทางธุรกิจได้ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจเกี่ยวกับผ้า เนื่องจากธุรกิจเกี่ยวกับผ้านั้นเป็นธุรกิจที่ต้องวิ่งตามกระแสและเทรนด์ต่าง ๆ ในโลกแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับผ้าส่วนใหญ่จึงมักจะมีปัญหาในด้านของเงินลงทุนที่ไม่เพียงพอต่อการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าคอตตอน, ผ้าโพลีเอสเตอร์, ผ้าลินิน, หรือ ผ้าอ๊อกฟอร์ด, ผ้าทวิล , ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอน, หรือ ผ้า wrinkle-free เป็นต้น มาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าประเภทต่าง ๆ ตามกระแสของโลกแฟชั่นได้ ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย
 
เพราะฉะนั้นแล้ว หากเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการด้านผ้าผลิตเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยูนิฟอร์มประเภทต่าง ๆ มีซัพพลายเออร์ผ้าเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ดี ซัพพลายเออร์ผ้าเหล่านี้อาจจะกลายมาเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญ ที่จะช่วยแก้ไขจุดอ่อนทางธุรกิจให้กับธุรกิจผ้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยยกเว้นการเก็บเงินค่ามัดจำผ้า เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบมากยิ่งขึ้น หรือการช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าประเภทต่าง ๆ ที่มีคุณภาพดีและโดดเด่นกว่าผ้าชนิดอื่น ๆ ในท้องตลาด ที่จะสามารถช่วยสร้างรายได้และการเติบโตให้กับธุรกิจผ้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

4.การเลือกซัพพลายเออร์ผ้าที่ดีช่วยสนับสนุนคำร้องขอจากธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น

แน่นอนว่าสำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการทุกคนคงไม่มีอยากให้ธุรกิจของตนเองต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจของตนเองอย่างแน่นอน แต่แน่นอนว่าในการลงมือทำธุรกิจนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารที่มีความเก่งกาจมากแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ไปได้เสียทั้งหมด เพราะฉะนั้นตราบใดที่มีปัญหาทางธุรกิจเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านของการผลิต ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล หรือปัญหาด้านเงินทุน เป็นต้น การร้องขอความช่วยเหลือจากพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนั้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคง
 
ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับธุรกิจด้านผ้าผลิตเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยูนิฟอร์มประเภทต่าง ๆ การเลือกซัพพลายเออร์ผ้าที่ดี และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ของตนเองเสมอมานั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ซัพพลายเออร์ของคุณมีโอกาสที่จะตอบตกลงกับข้อเสนอและคำร้องขอจากธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การช่วยจัดหาผลิตภัณฑ์ผ้าประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าคอตตอน, ผ้าโพลีเอสเตอร์, ผ้าลินิน, หรือ ผ้าอ๊อกฟอร์ด, ผ้าทวิล, ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอน, หรือ ผ้า wrinkle-free เป็นต้น ที่มีคุณภาพดีแต่มีราคาที่ย่อมเยามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมให้กับธุรกิจของคุณ หรือการช่วยจัดหาส่วนลดพิเศษให้กับการสั่งซื้อผ้าของคุณ เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกี่ยวกับผ้าทุกคนสามารถหาทางออกให้กับปัญหาในธุรกิจของตนเอง และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อีกครั้ง
 
ดีไฟนเนสต์ แฟบริค (Shirting fabric supplier) เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพเป็นหลัก บริษัทของเราเป็นผู้ผลิตผ้าตัดเสื้อเชิ้ต ผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มที่มีมาตรฐานเป็นรุ่นที่ 4 ด้วยประสบการณ์ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น มากว่า 80 ปี บวกกับการนำวิวัฒนาการสิ่งทอใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ จึงทำให้เราสามารถผลิตผ้าผลิตเสื้อเชิ้ต เสื้อยูนิฟอร์ม หรือเสื้อประเภทต่าง ๆ ด้วยคุณภาพที่เกินราคา และมีผ้ากว่า 1,000 รายการพร้อมขายส่ง และผ้ากว่า 1,000 รายการ พร้อมตัดปลีกอย่างไม่มีขั้นต่ำ ติดต่อเราเพื่อขอรับแคตตาล๊อคผ้าคุณภาพของดีไฟเนสต์ แฟบริค
 

สอบถามพิ่มเติม และขอแคตตาล๊อคตัวอย่างผ้า

มือถือ : +6685-612-6555
อีเมล :
dfinestfabric@gmail.com
Facebook: https://facebook.com/Dfinestfabric/
Website  : https://shirtingfabric.com

สำนักงาน : +662-391-5737
สำนักงาน : +662-391-5738
สำนักงาน : +662-391-5739

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *